Prins Fen d`n 1 & Prinses Sky
 
kikker met een vraagteken
 
 

Mie informasie / Peersberiech / Bezeuk eus sponsors

 

`T jäögvläöjke

Allerierste Jäögvläöjke aongebooije

`T jäögvläöjke gesjoonke door Patisserie Noblesse is dit jaor aongebooije door `t jäöghoeglöstigpaar Fen 1 en Sky 1 aon Sjef en Mia Thoma oet Heugem. Dit veur hun jaore lange verdeenste aon de jäög vaan Heugem en Randwiek.

 

 

Peers beriech oetrope

Allerierste ‘Jäöghoeglösteg paar vaan Groet Mestreech’

Ieder woort al aongekondeg tot Zienen Hoegen Hoeglöstegheid veur ’t iers in de Mestreechse historie versterking krijg vaan twie jonge prinseleke collega’s. Gruuts en mèt väöl plezeer onthölle de Tempeleers en CV de Kikkers noe ‘t allerierste ‘Jäöghoeglösteg paar vaan Groet Mestreech’.

 

 

eus gesjiedenis

De gesjiedenis vaan eus vereiniging

Er was een groep ouders aanwezig, die onder leiding van kapelaan Peters vonden dat er in Heugem erg weinig te doen was voor de kinderen. Op die eerste bijeenkomst werd er gestemd en werd de eerste raad van elf opgericht, namelijk de Veldmuizen, die raad bestond toen uit 6 jongens en vijf meisjes (ook ondertekende) en gingen dat jaar carnaval vieren in de harmoniezaal onder leiding van onze prins Peter (Houthuizen) en prinses Inge (Pasmans).

 

 

 

Kom jij bij de raod vaan èlf...

Veer zeuke diech 5 t/m 12 jaor? kom bij de raod vaan èlf

Bèste awwers/verzörgers, jonges en meidskes vaan Heugem en Randwyck. `T is alweer d`n 11de daag vaan d`n 11de maond vaan `t jaor m.a.w. “DE ELFDE VAAN DE ELFDE” Veur väöl luij oonder eus DE opening vaan `t Vastelaovendseizoen, dus oug veur Cv de Kikkers vaan Heugem en Randwyck. Cv de Kikkers is de jäög carnavalvereiniging Vaan Heugem en Randwyck opgeriech in 1968. Eus doelstèlling is um veur en same met de jäög vaan Heugem en Randwyck op `n fijn meneer Vastelaovend te viere. `T is daorum dat `t bestuur en kanselerijraod vaan de Kikkers op zeuk is nao oetbreiing vaan hun ledebstand cq kandidaote die kinne / wille figirere ès raod vaan èlf vaan de kikkers. Èste `t sjiek vins um mèt leeftiedgenote Vastelaovend te viere, de Vastelaovend neet vreug genog kint beginne, biste tösse de 5 en 12 jaor?, meld diech daan aon via oonderstaonde button. Of veur mie informasie bel nao: Jean Herben 06 15063069 / Miriam Lambrechts 06 21420717

 

 

preventiebeleid-integriteitsbeleid-privacybeleid

Preventie & Integriteitsbeleid
Preventie & Integriteitsbeleid

CV De Kikkers Heugem-Randwijck is van mening dat wanneer er activiteiten aan kinderen aangeboden worden, wij ook de zorg hebben voor het creëren van een veilige omgeving.

Meldprotocol
Meldprotocol

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden.

Privacybeleid
Privacybeleid

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die CV de Kikkers verwerkt van haar leden en donateurs.

Gedragscode
Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen leden / vrijwilligers en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van CV De Kikkers Heugem-Randwijck zijn niet eenduidig.

 

De kikkers op Kikkertube

Bekindmaking vaan de vereiniging die dit jaor de Jäög Hoeglöstegheid vaan Mestreech zal lievere

 

Kikker kentoer

De Distele 7

6229 AX Maastricht

Tèllefoon 0625193425

Secretaris: Miriam Lambrechts

Habsjaar: Michel Herben

Veurzitter: Jean Herben

Webmaster: Han Olivier

Baank

Baank: Rabobank

IBAN: NL29 RABO 0159141419

BIC: RABONL2U

Kamer van koophandel

KvK-nómmer: 51445433

sociaol media

 facebooklogo.png  youtubelogo.png
 instagramlogo.png  twitterlogo

Veer zien lid vaan de jäög SMV

smv logo

Copyright

Copyright © 2023 CV de Kikkers. Alle rechten voorbehouden.

Keukskes

CV de Kikkers gebreuke allein technische, functionele en analytische keukskes/cookies die gein inbreuk make op eur privacy. 

Bezeuker

We hebben 8 gasten en geen leden online